Quản lý tài khoản Kiếm Thế Private

CHATBOX Kiếm Thế ML


Đăng ký tài khoản chatbox để chat cùng ae nhé
+ Chỉ có skill 150 / Không có 180,200, Trấn Phái các kiểu nhằm tránh dame ảo
+ HUYỀN TINH KHÔNG BÁN KTC - CHUẨN MEN KIẾM THẾ ML - HOẠT ĐỘNG RA XU - NGŨ HÀNH HỒN THẠCH QUÝ HƠN VÀNG
+ Vật phẩm train hoặc hoạt động đều không khóa, Event nhiều vô kể, server hoạt động dựa trên đóng góp ý kiến phát triển của các bạn
+ Tổng hợp server từ nhiều nguồn, có mọi trang bị mới nhất, Hơn 2000 loại vũ khí Opt khác nhau, train quái rớt random opt như Võ Lâm 1
+ Vật phẩm train hoặc hoạt động đều không khóa, Event nhiều vô kể, server hoạt động dựa trên đóng góp ý kiến phát triển của các bạn

Server chủ yếu cày cuốc, donate chỉ nhanh hơn 1 xíu
KM X2 : 100k = 200 vạn + Xu
Quà Nạp Lần Đầu : 1 tỷ EXP + 15 Tinh Thạch

3 Bước tham gia

Tên đăng nhập

Mật khẩu